Recriwtiad

Mae'r llinellau amser cenedlaethol ar gyfer y rowndiau recriwtio sydd ar ddod isod:

Awst 2020 {Cylchres 1}

 

Hysbysebion

Dydd Iau 31 Hydref 2019

Ceisiadau ar agor

Am 10:00, Dydd Iau 7 Tachwedd 2019

Ceisiadau ar gau

Am 16:00, Dydd Iau 28 Tachwedd 2019

Ffenestr cyfweliad

Dydd Iau 2 Ionawr 2020 i Ddydd Gwener 6 Mawrth 2020

Cynigion cychwynnol allan

Myn 17:00, Dydd Llun 9 Mawrth 2020

Dyddiad cau cyfatal

Am 13:00, Dydd Gwener 13 Mawrth 2020

Dyddiad cau uwchraddio

Am 16:00, Dydd Gwener 20 Mawrth 2020

Dyddiad cau hierarchaidd

Am 16:00, Dydd Mercher 25 Mawrth 2020  

 

Awst 2020 {Cylchres 1 Ail-Hysbysebu}

 

Hysbysebion

Dydd Mercher 12 Chwefror 2020

Ceisiadau ar agor

Am 10:00, Dydd Mawrth 25 Chwefror 2020

Ceisiadau ar gau

Am 16:00, Dydd Iau 12 Mawrth 2020

Ffenestr cyfweliad

Dydd Llun 6 Ebrill 2020 i Ddydd Gwener 24 Ebrill 2020

Cynigion cychwynnol allan

Myn 17:00, Dydd Mawrth 28 Ebrill 2020

Dyddiad cau cyfatal

Am 09:00, Dydd Gwener 1 Mai 2020

Dyddiad cau uwchraddio

Am 17:00, Dydd Gwener 1 Mai 2020

 

Awst 2020 {Cylchres 2}

 

Hysbysebion

Dydd Mawrth 21 Ionawr 2020

Ceisiadau ar agor

Am 10:00, Dydd Mercher 29 Ionawr 2020

Ceisiadau ar gau

Am 16:00, Dydd Mercher 19 Chwefror 2020

Ffenestr cyfweliad

Dydd Llun 2 Mawrth i Ddydd Mercher 22 Ebrill 2020

Cynigion cychwynnol allan

Myn 17:00, Dydd Iau 24 Ebrill 2020

Dyddiad cau cyfatal

Am 13:00, Dydd Mercher 29 Ebrill 2020

Dyddiad cau uwchraddio

Am 16:00, Dydd Gwener 1 Mai 2020

Dyddiad cau hierarchaidd

Am 16:00, Dydd Mawrth 5 Mai 2020

 

Cylchres 2 Ail-Hysbysebu

 

Hysbysebion

Dydd Mercher 15 Gorfennaf 2020

Ceisiadau ar agor

Am 10:00, Dydd Mawrth 28 Gorffennaf 2020

Ceisiadau ar gau

Am 16:00, Dydd Iau 13 Awst 2020

Ffenestr cyfweliad

Dydd Mawrth 25 Awst i Ddydd Gwener 2 Hydref 2020

Cynigion cychwynnol allan

Myn 17:00, Dydd Llun 5 Hydref 2020

Dyddiad cau cyfatal

Am 13:00, Dydd Mercher 7 Hydref 2020

Dyddiad cau uwchraddio

Am 16:00, Dydd Gwener 9 Hydref 2020

Dyddiad cau hierarchaidd

Am 16:00, Dydd Mawrth 13 Hydref 2020

Bydd hysbysebion yn ymddangos ar 30 Hydref 2019, gyda cheisiadau ar agor rhwng 10:00 ar 7 Tachwedd 2019 tan 4pm ar 28 Tachwedd 2019. Dewch o hyd i rifau dangosol ar gyfer AaGIC. Gallwch glicio drwodd i'r prif recriwtwyr rhestredig i ddarganfod mwy o wybodaeth am bob arbenigedd gan gynnwys gofynion mynediad. Ar gyfer rhai rhaglenni, gellir ail-droi swyddi gwag heb eu llenwi mewn rownd arall o recriwtio a fydd yn cael ei hysbysebu o 12 Chwefror 2020.

***Mae'r rhain yn niferoedd dangosol ac yn parhau i fod yn destun newid trwy gydol y rownd recriwtio.

I wneud cais am unrhyw un o'r swyddi gwag hyn ewch i www.oriel.nhs.uk  

Arbenigedd*

Lefel*

Rhagwelir Nifer y swyddi EOE​*

Arweinydd Recriwtio

Meddygaeth Acíwt ACCS

CT1

2

Royal College of Physicians

Anaestheteg ACCS

CT1

10

ANRO West Midlands

Meddygaeth Frys ACCS

CT1/ ST1

14

London and the South East

Anaestheteg

CT1

20

ANRO West Midlands

Llawfeddygaeth Cardio-thorasig

ST1

0-1

Wessex

Radioleg Glinigol

ST1

0-16 De Cymru, 0-2 Gogledd Cymru

London and the South East

Hyfforddiant Seiciatreg Craidd

CT1

i gael ei gadarnhau

North West

Hyfforddiant Llawfeddygol Craidd / Gwella Hyfforddiant Llawfeddygol

CT1

0-32 CST, 0-9 IST

London and the South East

Histopatholeg

ST1

0-1

London and the South East

Hyfforddiant Meddygaeth Mewnol

CT1

73

Royal College of Physicians of London

Obstetreg a Gynaecoleg

ST1

9

North West

Llawfeddygaeth y Geg a'r Genau-wyneb

ST1

0-1 ST1, 0-3 ST3

Yorkshire and the Humber Deanery

Offthalmoleg

ST1

0-4 ST1, 0-2 ST3

South West

Pediatreg

ST1

19 De Cymru

3 Gogledd Cymru

West Midlands

Meddygaeth Iechyd y Cyhoedd

ST1

0-2

East Midlands

Meddygaeth Strôc

ST4-8

2

Thames Valley Deanery

Trac Academaidd Clinigol Cymru

ST

0-4

Swyddi gwag i Gymru

Cymrodyr Hyfforddiant Arweinyddiaeth Glinigol Cymru

ST

TBC

Swyddi gwag i Gymru

Dolenni defnyddiol:

Dogfennau cysylltiad:

Ffurflen hawlio treuliau cyfweliad
Polisi treuliau adleoli

Gwybodaeth i ymgeiswyr o'r UE

Ewch i wefan GOV.UK i gael y wybodaeth ddiweddaraf i ddinasyddion yr UE sy'n symud i'r DU yn dilyn ymadawiad y DU â'r UE (Brexit).

Back to top