Gwobrau BEST 2019 – Galwad am enwebiadau

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru wedi lansio Gwobrau BEST 2019, (taflen canllawiau wedi’i atodi). Mae panel y Gwobrau yn galw am, ym mhob categori, hyfforddeion i enwebu Meddyg Teulu, Meddyg Ymgynghorol, Meddyg neu Ddeintydd Arbenigwr Cyswllt (SAS) sydd wedi, yn eu barn nhw, dangos rhagoriaeth yn eu rôl fel Goruchwylydd Addysgol/ Hyfforddwr/ Meddyg neu Ddeintydd SAS. Ceir pedwar categori:  

  1. Gwobr BEST – Gofal Sylfaenol 

  2. Gwobr BEST – Gofal Eilaidd 

  3. Gwobr BEST – Arloesedd mewn Addysg (SAS)

  4. Gwobr BEST – Arloesedd mewn Gwasanaethau Clinigol (SAS)

Bydd yr enillwyr a rheini sydd yn cyrraedd y rownd derfynol ym mhob categori yn cael ei gwahodd i noson wobrwyo ar 21 Ebrill 2020

Am fwy o manylion ar sut i enwebu, gwelwch cefn y taflen sydd wedi’i atodi. Dilynwch y linc isod i enwebu cydweithwr. I enwebu cwblhewch yr arolwg hwn. Y dyddiad olaf am ceisiadau yw 24 Tachwedd 2019

Gallwch hefyd ddod o hyd i fwy o fanylion ar y linc yma

Edrychwn ymlaen at glywed wrthoch chi yn fuan. 

 

Tîm Gwobrau BEST

Ffôn: 01443 846 349
Ebost: heiw-bestawards@wales.nhs.uk

Back to top