Hyfforddiant Sgiliau Gwelliant Ansawdd (HSGA)

Mae Deoniaeth Cymru yn ymroddgar hyfforddiant sgiliau gwelliant ansawdd (HSGA) ar gyfer Meddygon a Deintyddion ôl-raddedig, Arbenigwyr Gofal Deintyddol ac hyfforddeion Ymarfer Cyffredinol.

Mae’r Deoniaeth wedi lansio rhaglen HSGA uchelgeisiol i gyfarparu hyfforddeion gyda’r sgiliau addas (yn gynnwys arweiniad, goruwchwyliaeth newid a threfneg gwelliant ansawdd) i ymgymryd gweithgaredd Gwelliant Ansawdd sy’n arwain i welliannau yng ngofal dioddefwyr, yn gwneud gofal iechyd yn fwy diogel, effeithlon, effeithiol ac yn gyfiawn.

Mae’r Deoniaeth yn cydweithio â Byrddau Iechyd, Cyfadran Leol, yr ysgolion israddedig ac Iechyd Cyhoeddus Cymru trwy’r rhaglen 1,000 o Fywydau ac eraill.

Back to top