Cymorth a Chefnogaeth

Rydym yma i helpu...

Mae Deoniaeth Cymru yn ymfalchïo yn y ffaith ei bod yn meithrin diwylliant cynhwysol a chefnogol ar gyfer ei staff a’i hyfforddeion. Mae gennym brosesau cynhwysfawr ar gyfer ymdrin â meddygon sy’n wynebu anawsterau, mae boddhad cyffredinol hyfforddeion yng Nghymru gyda’r gorau yn y DU, ac mae nifer o bryderon ynghylch hyfforddiant yn cael eu datrys cyn iddynt effeithio ar ddiogelwch cleifion, o ganlyniad i’n dull graddedig yn seiliedig ar risg o ymdrin â phryderon hyfforddeion a’n proses ymweld.

Mae'n hawdd manteisio ar ein cymorth a’n cefnogaeth:

Materion yn ymwneud â’r gweithle

Os ydych yn cael problemau personol neu broblemau yn y gweithle mae ein Huned Cymorth Proffesiynol yn gyfrifol am yr holl feddygon dan hyfforddiant yng Nghymru. P'un a ydych yn hyfforddwr neu'n hyfforddai, mae'r uned yn darparu cyngor, canllawiau a gwybodaeth i bawb sy'n ymwneud â rheoli hyfforddiant meddygol ôl-raddedig.

Cysylltwch â’r Uned Cymorth Proffesiynol

Materion yn ymwneud â hyfforddiant

Os ydych yn poeni am ansawdd eich hyfforddiant am ryw reswm ac yn dymuno codi pryderon, rydym yn awyddus i glywed beth sydd gennych i'w ddweud. Mae gennym brosesau cyflym a chyfrinachol ar gyfer ymateb i’r holl bryderon a godir.

Cysylltwch a’r Uned ansawdd chymorth addysg ôl-raddedig

Polisi cwynion Deoniaeth Cymru

Mae Deoniaeth Cymru yn anelu at ddarparu gwasanaeth a rhoi prosesau a dulliau ar waith sy'n deg, yn dryloyw ac yn rhydd o wahaniaethu.

Pa mor galed bynnag y ceisiwn ymateb i ddymuniadau a dyheadau y rhai yr ydym yn eu cefnogi, rydym yn cydnabod, ar adegau, efallai na fydd ein gwasanaeth yn llwyddo i fodloni’r disgwyliadau.

Gweld polisi cwynion Deoniaeth Cymru

Ymholiadau Cyffredinol

Os oes gennych ymholiadau am Ddeoniaeth Cymru, neu os hoffech gael gwybodaeth am unrhyw un o'r gwasanaethau a ddarparwn, cysylltwch â ni.

Cysylltwch â Deoniaeth Cymru

Back to top