Hyfforddiant Arbenigol

Rydym yn cynnal dros 50 o raglenni hyfforddi arbenigol ac yn ymfalchïo mewn darparu rhagoriaeth ac arloesedd mewn hyfforddiant meddygol a deintyddol ôl-raddedig er mwyn sicrhau gofal o ansawdd a diogelwch cleifion yng Nghymru. 

Cliciwch yma i weld yr arbenigeddau

Absenoldeb Astudio

Ein Gwerthoedd

Mae ein haddysgwyr proffesiynol sydd wedi'u hyfforddi'n dda yn sicrhau ein bod yn bodloni gofynion y Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC) a'r Cyngor Deintyddol Cyffredinol (GDC), yn ogystal â blaenoriaethau gofal iechyd y GIG a’r llywodraeth yng Nghymru. Yn ogystal, mae gan bob un o’n harbenigeddau werthoedd clir:

  • Rhagoriaeth: Ymrwymiad i ddull proffesiynol, ymgysylltiedig a chynhwysfawr, yn seiliedig ar ymddiriedaeth a pharch
  • Ansawdd: Canolbwyntio ar y safonau addysg a hyfforddiant uchaf, sy'n sail i ofal a diogelwch sy’n canolbwyntio ar y claf
  • Arloesedd: Annog arloesedd yn ein holl weithgareddau, drwy gyd-berchnogaeth gyda rhanddeiliaid
  • Arweinyddiaeth: Sicrhau arweinyddiaeth strategol, teg, ymatebol ac ymarferol yn y ddarpariaeth addysg a hyfforddiant meddygol a deintyddol ôl-raddedig proffesiynol

Gwybodaeth bwysig am ein harbenigeddau

Polisiau a gweithdrefnau  |  Gyrfaoedd a recriwtio

Polisi Ad-dalu Adleoli  Cwestiynau a ofynnir yn aml 

Business hours

08:00 - 16:00 Mon - Fri

General enquiries

03300 584 216 / 03300 584 217

heiw.recruitment@wales.nhs.uk

Get directions

Chwilio am arbenigeddau

Chwilio am arbenigedd yn ôl teitl. Mae rhestr lawn o arbenigeddau isod hefyd.

 

Back to top