Cyrsiau

Yn ogystal â hyfforddiant craidd a hyfforddiant arbenigol, mae Deoniaeth Cymru yn darparu cyrsiau hyfforddi israddedig, ôl-raddedig a datblygiad proffesiynol parhaus mewn nifer o wahanol feysydd meddygol a deintyddol.  

Mae'r cyrsiau hyn hefyd yn parchu’r un gwerthoedd, sef arloesedd, rhagoriaeth a ffocws ar ofal a diogelwch sy'n canolbwyntio ar y claf, yn ogystal â rhaglenni craidd ac arbenigol.

Darparwyr Cyrsiau

Addysg Feddygol

Mae’r cyrsiau Addysg Feddygol yn ymrwymedig i ddarparu rhagoriaeth mewn addysgu, addysg a goruchwyliaeth glinigol i weithwyr iechyd proffesiynol. Rhagor o wybodaeth am ein cyrsiau:

- Tystysgrif Ôl-raddedig E-Ddysgu / Diploma Ôl-raddedig / MSc mewn Addysg Feddygol

- Diploma Ôl-raddedig / MSc mewn Addysg Feddygol yng Nghaerdydd

- Cyrsiau Byr

Arbenigedd Deintyddol Deoniaeth Cymru

Mae Arbenigedd Deintyddol Deoniaeth Cymru yn darparu Tystysgrif Addysg Uwch Israddedig mewn Nyrsio Deintyddol sy'n gyfle hyfforddi unigryw i fyfyrwyr nyrsio deintyddol yng Nghymru. Nod y cwrs yw rhoi gwybodaeth ymarferol a deallusol o nyrsio deintyddol i fyfyrwyr i'w galluogi i ymarfer fel nyrs ddeintyddol mewn ystod eang o feysydd clinigol a hyrwyddo gwaith tîm yn y proffesiwn deintyddol.

Ceisiadau

Gellir cyflwyno ceisiadau ar gyfer y rhaglen hon nawr. Cliciwch yma i weld y prosbectws ac yma i wneud cais uniongyrchol.

WIMAT (Athrofa Therapïau Lleiaf Ymyrrol Cymru)

Agorwyd WIMAT yn 1994. Mae'n cynnal cyrsiau hyfforddiant amlddisgyblaethol ar draws ystod o arbenigeddau llawfeddygol a meddygol. Ymhlith cyfleusterau mewnol WIMAT mae labordy hyfforddi sgiliau llawfeddygol modern sy'n cynnwys 10 o orsafoedd hyfforddi gyda’r cyfarpar diweddaraf a modelau efelychu ac mae’r tîm hyfforddi hefyd yn defnyddio cysylltiadau byw i theatrau llawdriniaeth lleol ar gyfer dosbarthiadau meistr.

Uned Gymorth Ailddilysu

Mae Uned Gymorth Ailddilysu Deoniaeth Cymru yn hyfforddi pob arfarnwr meddygon teulu yn uniongyrchol. Yn seiliedig ar y rhaglen hyfforddiant arfarnu meddygon teulu bresennol a'r profiad o ddarparu hyn, mae’r Uned Gymorth wedi datblygu hyfforddiant meddygol Ar-lein i Arfarnwyr fel model hyfforddiant amgen i arfarnwyr eraill.

Mae Deoniaeth Cymru hefyd yn darparu mynediad i fodiwlau hyfforddiant DPP ar y wefan datblygiad proffesiynol parhaus i feddygon teulu.

Back to top