• Bydd dewis dilyn gyrfa feddygol yng Nghymru yn golygu y cewch gyfleusterau gwych, gwasanaeth iechyd arloesol, amgylchedd cefnogol a chynlluniau hyfforddi trefnus

  Dyma Gymru. Hyfforddi. Gweithio. Byw.
 • Join us

  Ymunwch â Ni

  Rydym yn cynnal dros 50 o raglenni hyfforddiant arbenigol ac yn ymfalchïo mewn darparu rhagoriaeth ac arloesedd mewn hyfforddiant meddygol a deintyddol ôl-raddedig er mwyn sicrhau gofal o ansawdd a diogelwch cleifion yng Nghymru

  Darllenwch ragor
 • Addysg a Hyfforddiant Deintyddol Ôl-raddedig yng Nghymru

  Addysg a Hyfforddiant Deintyddol Ôl-raddedig yng Nghymru

  Mae adran Ôl-raddedig Deintyddiaeth yn cynnwys addysg ôl-raddedig a hyfforddiant ar gyfer yr holl weithlu deintyddol yng Nghymru

  Addysg a Hyfforddiant Deintyddol Ôl-raddedig
 • Uned Cymorth Ailddilysu

  Uned Cymorth Ailddilysu

  Diben yr Uned Cymorth Ailddilysu yw cefnogi a gwella safonau proffesiynol drwy ailddilysu, arfarnu a chynnal Datblygiad Proffesiynol Parhaus.

  Gweld yr Uned Cymorth Ailddilysu
 • Hyfforddiant Arbenigol ar Ymarfer Cyffredinol

  Hyfforddiant Arbenigol ar Ymarfer Cyffredinol

  Mae gan Gymru amrywiaeth ddigymar o amgylcheddau lleol unigryw lle gallwch fyw mewn dinas brysur, mewn cymuned wledig gyda golygfeydd ysblennydd, neu ger y môr

  Hyfforddiant Arbenigol i Feddygon
 • Cytundeb Addysg

  Cytundeb Addysg

  Mae Deoniaeth Cymru wedi cyflwyno Cytundeb Addysg arloesol, ac o ganlyniad, meddygon iau yng Nghymru fydd y cyntaf yn y DU i gael amser wedi'i neilltuo yn ystod eu hwythnos waith er mwyn dysgu

  Gweld y ffilm
 • Arolygon Cenedlaethol Hyfforddiant 2016 Y CMC

  Arolygon Cenedlaethol Hyfforddiant 2016 Y CMC

  Cynhaliwyd arolygon hyfforddiant cenedlaethol y CMC rhwng 22/03 a 11/05 yn 2016. Mae'r arolygon blynyddol yn rhoi cyfle i hyfforddeion a hyfforddwyr gael dweud eu dweud am yr amgylchedd hyfforddi y maent yn gweithio ynddo

  Gweld y canlyniadau

O 1af Hydref 2018 bydd Deoniaeth Cymru/CCAFFB yn rhan o Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC).

Bydd AaGIC yn awdurdod iechyd arbennig o fewn GIG Cymru, ac fe'i crëir drwy ddod â thri sefydliad allweddol ar gyfer iechyd at ei gilydd - Deoniaeth Cymru, Gwasanaethau Addysg Gweithlu a Datblygu GIG (GAGD), a Chanolfan Cymru Addysg Fferylliaeth Broffesiynol (CCAFFB).

Yn eistedd ochr yn ochr â byrddau iechyd ac ymddiriedolaethau, bydd gan AaGIC rôl flaenllaw yn addysg, hyfforddiant, datblygu a siapio'r gweithlu gofal iechyd yng Nghymru. Bydd ei swyddogaethau allweddol yn cynnwys: addysg a hyfforddiant, datblygu'r gweithlu a diweddaru, datblygu arweinyddiaeth, cynllunio gweithlu strategol, cudd-wybodaeth y gweithlu, gyrfaoedd, ac ehangu mynediad.

Ein Cenhadaeth  |  Pam dewis Deoniaeth Cymru

Hysbysrwdd pwysig ar gyfer hyfforddeion am adlewyrchiad

Tystysgrif Nawdd

Business hours

08:30 - 17:30 Mon - Fri

General enquiries

03300 585 005

heiw@wales.nhs.uk

Ein Harbenigeddau

Rydym yn cynnal dros 50 o raglenni hyfforddi arbenigol ac yn ymfalchïo mewn darparu rhagoriaeth ac arloesedd mewn hyfforddiant meddygol a deintyddol ôl-raddedig er mwyn sicrhau gofal o ansawdd a diogelwch cleifion yng Nghymru.

Gweld ein harbenigeddau

Rydym yma i helpu

Mae Deoniaeth Cymru yn ymfalchïo yn y ffaith ei bod yn meithrin diwylliant cynhwysol a chefnogol ar gyfer ei staff a’i hyfforddeion. Mae gennym brosesau cynhwysfawr ar gyfer ymdrin â meddygon sy’n wynebu anawsterau, mae boddhad cyffredinol hyfforddeion yng Nghymru gyda’r gorau yn y DU, ac mae nifer o bryderon ynghylch hyfforddiant yn cael eu datrys cyn iddynt effeithio ar ddiogelwch cleifion, o ganlyniad i’n dull graddedig yn seiliedig ar risg o ymdrin â phryderon hyfforddeion a’n proses ymweld.

Gweld ein hadran gymorth

Digwyddiadau diweddaraf

Jan

11

2019

The National Foundation Presentations Day hosted by the UK Foundation Programme and Health Education England takes place Friday 11 January 2019 at...

Jan

23

2019

The workshop will be held at: Velindre Cancer Centre, from 13.00 to 17.00 Health Education and Improvement Wales, Working in partnership with 1000...

Feb

04

2019

Friday 30th November 2018 and Monday 4th February 2019 The workshop will be held at: Sophia Gardens, Cardiff Health Eduction and Improvement Wales,...

Newyddion diweddaraf

We are delighted to announce the launch of the All-Wales Medical Trainer Agreement. Five years to the day since the...
Marijn Kampf, Web Programmer with the HEIW Digital team, recently undertook two training courses to enhance his...
Tuesday 13th November saw the launch of the All Wales Medical Trainer Agreement for Secondary Care and Undergraduate...

Deoniaeth Cymru ar Twitter

Back to top