• This is Wales

  Choosing Wales for your medical career means superb facilities, an innovative health service, a supportive environment and well-organised training schemes

  This is Wales. Train. Work. Live.
 • Join us

  Join us

  Running over 50 specialty training programmes, we take pride in providing excellence and innovation in medical and dental postgraduate training to ensure quality care and patient safety in Wales.

  Read more
 • Dental Postgraduate Training and Education in Wales

  Dental Postgraduate Training and Education in Wales

  The dental postgraduate section supports postgraduate education and training for the whole dental workforce in Wales

  Dental Postgraduate Training & Education
 • Medical Education Courses

  Medical Education Courses

  Supporting clinicians with educational roles and responsibilities, ranging from teaching techniques to Masters degrees in Medical Education, and by undertaking healthcare educational research and development.

  Medical Education Section
 • Revalidation Support Unit

  Revalidation Support Unit

  The overall purpose of the Revalidation Support Unit (RSU) is to support and improve professional standards through revalidation, appraisal and CPD.

  View Revalidation Support Unit
 • General Practice Specialty Training

  General Practice Specialty Training

  Wales offers unparalleled variety in local environments giving you the opportunity to choose from a life in a bustling city centre to rural communities with spectacular views to life by the sea.

  View GP Specialty Training
 • Education Contract

  Education Contract

  The Wales Deanery have introduced a pioneering Education Contract which means that junior doctors in Wales will be the first in the UK to get ring-fenced time for learning written into their working week.

  View the film
 • 2016 GMC National Training Surveys

  2016 GMC National Training Surveys

  The GMC National Training Surveys for 2016 ran from 22/03 – 11/05. The annual surveys provide an opportunity for trainees & trainers to provide feedback on the training environment in which they work.

  View the results

Mae Deoniaeth Cymru yn darparu addysg feddygol a deintyddol ôl-raddedig ragorol ac arloesol i Gymru. Mae'n rhoi mynediad i gyfleusterau ôl-raddedig o ansawdd uchel ac chymorth addysgol i bron 3,000 o feddygon a deintyddion dan hyfforddiant er mwyn iddynt allu cyflawni eu dyheadau gyrfa, gan sicrhau diogelwch a gofal cleifion o ansawdd uchel yng Nghymru.

Wedi’i hariannu gan Lywodraeth Cymru, mae Deoniaeth Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â byrddau iechyd lleol ac Ymddiriedolaethau'r GIG yng Nghymru. Mae buddsoddiad parhaus yn darparu rhai o'r cyfleusterau addysgol meddygol a deintyddol mwyaf modern yn y DU, ac mae gweithgaredd ymchwil addysg blaengar yn Neoniaeth Cymru yn weithgaredd o ragoriaeth cenedlaethol a rhyngwladol.

Mwy am Ddeoniaeth Cymru

Ein Cenhadaeth  |  Pam dewis Deoniaeth Cymru

 

Business hours

08:30 - 17:30 Mon - Fri

General enquiries

+44 (0)29 2068 8026

walesdeanery@cardiff.ac.uk

Ein Harbenigeddau

Rydym yn cynnal dros 50 o raglenni hyfforddi arbenigol ac yn ymfalchïo mewn darparu rhagoriaeth ac arloesedd mewn hyfforddiant meddygol a deintyddol ôl-raddedig er mwyn sicrhau gofal o ansawdd a diogelwch cleifion yng Nghymru.

Gweld ein harbenigeddau

Rydym yma i helpu

Mae Deoniaeth Cymru yn ymfalchïo yn y ffaith ei bod yn meithrin diwylliant cynhwysol a chefnogol ar gyfer ei staff a’i hyfforddeion. Mae gennym brosesau cynhwysfawr ar gyfer ymdrin â meddygon sy’n wynebu anawsterau, mae boddhad cyffredinol hyfforddeion yng Nghymru gyda’r gorau yn y DU, ac mae nifer o bryderon ynghylch hyfforddiant yn cael eu datrys cyn iddynt effeithio ar ddiogelwch cleifion, o ganlyniad i’n dull graddedig yn seiliedig ar risg o ymdrin â phryderon hyfforddeion a’n proses ymweld.

Gweld ein hadran gymorth

Digwyddiadau diweddaraf

Feb

28

2017

Postgraduate Centre, Royal Glamorgan Hospital, Careers Drop in Session, 14:00-16:00 A free, confidential drop in session for all grades of trainees (...

Mar

07

2017

This course is for final year CCT trainees only. The course will help you to understand the consultant role, to make applications and to prepare for...

Mar

09

2017

Dr Mark Stacey, Associate Dean for New Initiatives, Wales Deanery, and experts from DNA Definitive, have adapted the trauma risk management (TRiM) ...

Newyddion diweddaraf

This animation gives you a quick introduction to the Medical Education team. Please click to watch:
The Wales Deanery is offering a limited number of bursaries to support all groups of healthcare professionals in Wales...
Lynne Allery, Director of Medical Education, presenting on Integrated Curriculum at the Searame Conference on '...

Wales Deanery on Twitter

Visit our Facebook Page

Back to top